ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

แผนกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ประจำปี 2565...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา...

วันนี้ 12 มีนาคม 2564 คณะทำงาน CSR และแผนกสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี...

องค์การสุราฯ มอบน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา...

องค์การสุราฯ มอบน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด ณ สถานีตำรวจภูธรสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทรา...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้นำน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด...

ตามที่แผนกสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่นั้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564...