คณะทำงาน CSR และแผนกสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ในงานบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางคล้า

                 วันนี้ 12 มีนาคม 2564 คณะทำงาน CSR และแผนกสิ่งแวดล้อม นำคณะโดยนายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ในงานบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางคล้า โดยมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือและน้ำหมักชีวภาพให้กับผู้ร่วมบริจาคโลหิต และพนักงานองค์การสุรา ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้​ด้วย