สมาชิกแบบบุคคลทั่วไป / สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

ประเภทสมาชิก

ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว

ชื่อผู้สมัคร*

นามสกุลผู้สมัคร*

เพศ

วัน / เดือน / ปี เกิด

อายุ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ*

อีเมล์*

รหัสผ่าน*

*รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-18 ตัวอักษร

ยืนยันรหัสผ่าน*

*ยืนยันรหัสผ่านต้องมีความยาว 8-18 ตัวอักษร

สมัครในนามหน่วยงาน องค์กร หรือตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติสำหรับผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

  • ประกอบธุรกิจประเภทเคมีภัณฑ์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำการตลาดและขาย

  • สามารถทำกิจกรรมการตลาดร่วมกับองค์การสุราได้

  • มีรถจัดส่งสินค้า

  • มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

  • มีสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์

  • สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายส่ง Company Profile มาที่ sales@liquor.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

091-8906677