ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์, ผู้ตรวจสอบภายใน...

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, พนักงานขับรถยนต์...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3...