ข่าวประชาสัมพันธ์

                ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (เพิ่มเติม) ตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7 นั้น...

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ...

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564...

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา (เพิ่มเติม)...

แบบสอบถามด้านความปลอดภัย แบบแจ้ง/รายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยขององค์การสุราฯ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)...

ด้วยองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ...

สถิติการให้บริการเวบไซต์องค์การสุราฯ...