ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จัดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 (Covid-19) ทั้งสำนักงาน หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่...

การอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2564 ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  ...

วันคล้ายวันสถาปนาองค์การสุราฯ ครบรอบ 58 ปี และงานเกษียณอายุพนักงานองค์การสุราฯ ประจำปี 2564...

นายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

องค์การสุราฯ มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้กับกรุงเทพมหานคร...