ปฏิทินกิจกรรม

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมเครือข่าย ITA และ ศปท. รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2563...

ในวันที่ 16 กันยายน 2563 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นำโดย นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต...

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นำโดยนายสมควร จารุสมบัติ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “เสริมแกร่งอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องในยุค New Normal” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)...

นายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ...

กิจกรรมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency)...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีความมุ่งมั่นในการป้องกัน...

ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีแนวนโยบายพร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19...