ปฏิทินกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 11:00 น. ได้มีพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

                 อบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตร"การรับเหตุฉุกเฉิน หม้อน้ำระเบิด" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารฝ่ายผลิต...

กิจกรรม Food Safety Day องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2565  ในวันที่ 7 เมษายน 2565 โดยมี ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เข้าร่วมชมการแข่งขันประกวดนิทรรศการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอาหาร...

ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสุรา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พศ.2565...

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2565...

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด และ สวทช.ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (Nanotec) เข้าเยี่ยมชมโครงการบำบัดน้ำเสียโดยการรวมความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์...

สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราพร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมราชการ ณ องค์การสุราฯ...

ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสุรา เข้าพบนายอำเภอและผู้กำกับ สภ.บางคล้า เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พศ.2565...