ปฏิทินกิจกรรม

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธี ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)...

ผู้บริหารและผู้แทนองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565...

                 นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  ...

                    คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต นำโดยนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตและประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ (สุราสามทับ) ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต และพบผู้บริหาร และพนักงานองค์การสุราฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา...

                    นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตและประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2565 หรือ CG Day 2022 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน การจัดเก็บสารเคมี และการโต้ตอบ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2565...

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 11:00 น. ได้มีพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต...