ปฏิทินกิจกรรม

เวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในคลองท่าลาด ณ วัดกกสับใน...

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจราชการที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2564...

กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง...

ประชุมทบทวนแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564-2570 ฉบับปีงบประมาณ 2565...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จัดแสดงนิทรรศการเสริมสร้างองค์ความรู้ประโยชน์ของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์คุณภาพสูงแก่ประชาชนคนไทย...

มื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ โดยในวันดังกล่าวคณะกรรมการบริหารฯ    ...