การติดตั้ง Station แจกน้ำหมักชีวภาพ

        

      คณะทำงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้จัดทำกิจกรรม ตั้ง Station สำหรับแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพ ภายใต้โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน จำนวน 4 จุด ได้แก่

      1. ที่ว่าการอำเภอบางคล้า (หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า)

      2. เทศบาลตำบลปากน้ำ

      3. องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ

      4. บริเวณด้านหน้าองค์การสุราฯ