ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

องค์การสุราฯ มอบน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา...

องค์การสุราฯ มอบน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด ณ สถานีตำรวจภูธรสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทรา...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้นำน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด...

ตามที่แผนกสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่นั้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564...

ตามที่แผนกสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่นั้น ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564...

องค์การสุราฯ มอบน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา...

องค์การสุราฯ มอบน้ำหมักชีวภาพจำนวน 400 ขวด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา...