โครงการน้ำหมักชีวภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

      คณะทำงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้ออกหน่วยบริการนำน้ำหมักชีวภาพมอบให้กับหน่วยงานราชการ กิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชนที่สนใจ ดังนี้

 1. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอบางคล้า จำนวน 400 ขวด
 2. วันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2564 ณ งานนมัสการหลวงพ่อโสธร จำนวน 1,000 ขวด
 3. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ งานแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำบริเวณหน้าตลาดน้ำบางคล้า จำนวน 200 ขวด
 4. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ เทศบาลตำบลบางคล้า จำนวน 400 ขวด
 5. วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลปากน้ำ จำนวน 200 ขวด
 6. วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ งานบริจาคโลหิต โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม จำนวน 300 ขวด และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ
 7. วันที่ 6 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ด จำนวน 400 ขวด
 8. วันที่ 20 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง จำนวน 400 ขวด
 9. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงก จำนวน 400 ขวด
 10. วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จำนวน 400 ขวด
 11. วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร จำนวน 400 ขวด
 12. วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ สถานีตำรวจภูธรบางคล้า จำนวน 400 ขวด
 13. วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ สถานีตำรวจภูธรสาวชะโงก จำนวน 400 ขวด
 14. วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า จำนวน 400 ขวด
 15. วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 400 ขวด
 16. วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลบางคล้า จำนวน 400 ขวด
 17. วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอบางคล้า จำนวน 400 ขวด
 18. วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางคล้า จำนวน 400 บาท
 19. วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ งานบริจาคโลหิต หอประชุมอำเภอบางคล้า จำนวน 300 ขวด และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ
 20. วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 500 ขวด
 21. วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรบางคล้า จำนวน 400 ขวด
 22. วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ หมวดการทางบางคล้า จำนวน 400 ขวด
 23. วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 400 ขวด
 24. วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ วัดกกสับใน จำนวน 400 ขวด
 25. วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ วัดโพธิ์บางคล้า จำนวน 200 ขวด
 26. วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ วัดแจ้ง จำนวน 200 ขวด
 27. วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ วัดปากน้ำโจ้โล้ จำนวน 200 ขวด