ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อน

                   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ร่วมสนับสนุนการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยมีนางสาวเบญจมาศ อินหวัน และนางสาวอรพิชา ศิริวงค์ ปลัดอำเภอบางคล้า นายอำนาจ ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปากน้ำ เป็นตัวแทนรับมอบถังขยะเปียก จำนวน 170 ถัง และน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 1,200 ขวด จากองค์การสุราฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะเปียกหรือเศษอาหาร และส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง