องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ผู้ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ สนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาด ให้กับโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า 2.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา เพื่อแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และใช้ในการทำความสะอาดมือของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย