เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ประจำปี 2565

                      เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตามลิงค์ที่ https://forms.gle/MnfgRRK7s7tXFBJ79 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  ลุ้นรับปฏิทิน องค์การสุราฯ ปี 2565