ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

ตามประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา...

การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต...

LDO ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประกวดบทความวิชาการ “แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข” ชิงรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท!    ...

3 พันธมิตร ประกาศความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข หลังจับมือครบ 1 ปีเผยภารกิจบูรณาการและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบให้ได้มาตรฐานสากล...