ใบรับรองและความสำเร็จ

ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
Food Safety System Certification (FSSC 22000)

ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ISO 14001:2015)
ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
(ISO 9001:2015)
ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
Food Safety Management Systems (ISO 22000:2018)