ปฏิทินกิจกรรม

           วันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยความร่วมมือทั้ง 2 หน่วยงาน มีแนวทางวิจัยพัฒนาโดยนำน้ำนมที่เหลือจากการผ่านการตัดกล่องและชิม ( Sensory Test ) เพื่อนำมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์นำไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือ อุปกรณ์ ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์นมและในฟาร์มโคนม ตลอดจนนำไปใช้ทำความสะอาดเต้านมโค...

           องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ "เลือดไม่แบ่งสี" หนึ่งในกิจกรรมสำคัญขภายใต้แนวคิด "Our Rise ปลุกสปิริตให้สังคม" สำหรับโครงการ "เลือดไม่แบ่งสี" มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมกันบริจาคเลือดเพิ่มมากขึ้น...

การอบรม โครงการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดยสถาบัน ICDL Thailand...

แบบทดสอบความเข้าใจเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมและจรรยาบรรณ...

LDO ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์แจกสินค้า L CLEAN SPRAY, L CLEAN GEL, L CLEAN BALL ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน วิ่งไทยเดนมาร์ค ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค...

  LDO ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน ฉลอง ๘๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และฉลอง ๓๐ ปี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ...

งาน สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 2560...