Product Industry

Personal

แอลกอฮอล์อเนกประสงค์สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวัน

Pharmaceuticals

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.99% สำหรับฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดแผล หรือเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

Cosmetics

แอลกอฮอล์ 70% , 95%, 96%, 99.8% 99.9%  สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกาย

Food

แอลกอฮอล์ 70% , 95%, 96%, 99.8% 99.9% สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการบริโภค

Beverage

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่นำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Chemical

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ และอื่นๆ อาทิ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ ห้องแล็บ

Alcohol Information

11/12/2018

อยากรู้มั้ย? ทำไม แอล คลีน สเปรย์ และ แอล คลีน เจล ถึงบริสุทธิ์ ปลอดภัย ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย...

11/12/2018

อยากรู้มั้ย? ทำไม แอล คลีน สเปรย์ และ แอล คลีน เจล ถึงบริสุทธิ์ ปลอดภัย ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย...

04/09/2018

ไข้หวัดนก ถือเป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อร้ายแรงที่มีการระบาดในหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกรายงานว่า ตั้งแต่ปี 2546 - 2560 พบผู้ป่วยทั่วโลกรวม 859 คน โดยมีผู้เสียชีวิต 453 คน หรือคิดเป็น 52.7% เลยทีเดียว วันนี้ LDO เลยขอนำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก รวมถึงวิธีการป้องกันตัวเอง ให้ห่างไกลจากโรคนี้มาฝากกันครับ ตามมาดูกันได้เลย!...

27/04/2018

นี่คือชีวิตประจำวันของคุณใช่หรือไม่?แต่ละวันต้องเสี่ยงกับเชื้อโรคมากมาย อาจทำให้เจ็บป่วยได้...!!!...

24/04/2018

6 ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข...

Products

L PURE70 (Ethyl Alcohol 70%)...

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย ผลิตจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8% โดยปริมาตร...

Lab L เป็นผลิตภัณฑ์เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.9%...

ABSOLUTE L (Ethyl Alcohol Absolute) ...

Press Release

               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ตำแหน่งละจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7...

             ประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ระดับ 8 ในตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 7    ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ และตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นั้น  ...

Procurement

Survey