Product Industry

Personal

แอลกอฮอล์อเนกประสงค์สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวัน

Pharmaceuticals

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.99% สำหรับฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดแผล หรือเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

Cosmetics

แอลกอฮอล์ 70% , 95%, 96%, 99.8% 99.9%  สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกาย

Food

แอลกอฮอล์ 70% , 95%, 96%, 99.8% 99.9% สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการบริโภค

Beverage

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่นำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Chemical

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ และอื่นๆ อาทิ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ ห้องแล็บ

Alcohol Information

02/08/2021

จากสถิติการระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมา พบว่าที่ทำงานคืออีกหนึ่งสถานที่ที่คนติดโควิดกันมากเป็นลำดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศ, โรงงาน หรือไซต์ก่อสร้างต่างๆ...

02/08/2021

จากสถิติการระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมา พบว่าที่ทำงานคืออีกหนึ่งสถานที่ที่คนติดโควิดกันมากเป็นลำดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศ, โรงงาน หรือไซต์ก่อสร้างต่างๆ...

28/07/2021

เข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ ช่วงฤดูฝนแบบนี้ เราอาจต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ เพราะนอกจากอากาศจะชื้นทำให้เชื้อโรคเติบโตและแพร่กระจายได้ดีแล้ว...

22/07/2021

 สถานการณ์โควิดยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แบบนี้ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องออกจากบ้านไปทำงาน หรือออกไปจ่ายตลาดซื้ออาหาร ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอะไรบ้าง? เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจแพร่เชื้อโควิดให้เด็กๆ ได้โดยไม่รู้ตัว ตามมาดูกันเลย...

22/06/2021

เชื้อโควิด นอกจากจะติดต่อกันได้จากการใกล้ชิดผู้ป่วยแล้ว การสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรคแฝงตัวอยู่ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุการติดต่อที่น่ากลัวไม่น้อยไปกว่ากัน...

Products

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย ผลิตจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์...

L PURE70 (Ethyl Alcohol 70%)...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.8% v/v) สำหรับวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยา อาหาร หรือเครื่องสำอาง...

Lab L ผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ 99.9% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.9% v/v) AR Grade สำหรับใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์วิจัย...

ABSOLUTE L ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.8% v/v) สอดคล้องตรงตามมาตรฐานยา (Pharmacopoeia)...

Press Release

ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฏหมายระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา     ...

                 ด้วยองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง  เป็นพนักงานองค์การสุราฯ ตำแหน่ง หัวหน้ากฎหมาย ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ...

ตามประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ในตำแหน่ง...