แอล เพียว 99.8

หมวดหมู่ :

Extra Natural Alcohol

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

ยาและเวชภัณฑ์ , ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง , ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง , อาหารและเครื่องปรุงรส

คุณสมบัติทั่วไป

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.8% v/v) ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย สอดคล้องตามมาตรฐาน มอก.640-2553 เล่ม 1 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

เลือกขนาด

ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยา
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรม
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95%...

แอล เพียว70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% ...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96%...