แล็บ แอล

หมวดหมู่ :

AR Grade

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

เคมีภัณฑ์และอื่นๆ

คุณสมบัติทั่วไป

แล็บ แอล ผลิตภัณฑ์เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 99.9% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.9% v/v) มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์วิจัยที่ต้องการความถูกต้อง และแม่นยำสูง

เลือกขนาด

  • เหมาะสำหรับใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

  • เหมาะสำหรับใช้เป็นสารมาตรฐานในงานทดสอบเชิงปริมาณและคุณภาพ

  • ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • ใช้เป็นสารมาตรฐานในงานทดสอบเชิงปริมาณและคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แอ็บโซลูท แอล  ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.8% v/v) สอดคล้องตรงตามมาตรฐานยา (Pharmacopoeia) ...