แอ็บโซลูท แอล

หมวดหมู่ :

AR Grade

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

ยาและเวชภัณฑ์ , เคมีภัณฑ์และอื่นๆ

คุณสมบัติทั่วไป

แอ็บโซลูท แอล 99.8 (Ethyl Alcohol 99.8% v/v) เป็นผลิตภัณฑ์เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.8% โดยปริมาตร ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย สอดคล้องตรงตามมาตรฐานยา (Pharmacopoeia) ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา รวมถึงใช้เป็นตัวทำละลายในงานวิเคราะห์ทั่วไป

เลือกขนาด

  • เหมาะสำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบทางอาหารและยา
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวทำละลาย
  • ใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบทางอาหารและยา
  • ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง
  • ใช้เป็นตัวทำละลาย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แล็บ แอล ผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ 99.9% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.9% v/v) AR Grade สำหรับใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์วิจัย    ...