แอล คลีน สเปรย์

หมวดหมู่ :

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

สำหรับบุคคลทั่วไป , ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

54 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์ ใช้ทำความสะอาดมือ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค โดยไม่ล้างออก

เลือกขนาด

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย...