แอล คลีน เจล

หมวดหมู่ :

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

สำหรับบุคคลทั่วไป , ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

คุณสมบัติทั่วไป

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย

ผลิตจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

เลือกขนาด

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แอลกอฮอล์สเปรย์ ใช้ทำความสะอาดมือ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค โดยไม่ล้างออก...