คำถามที่พบบ่อย

A ผลิตภัณฑ์มี 2 ขนาด คือ ขนาดบรรจุ 50 ML และ 200 ML มีทั้ง 2 ขนาดที่ใช้เป็นสินค้าตัวอย่าง เพื่อการประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายจริง สังเกตุจากข้างกระป๋องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ประชาสัมพันธ์จะมีคำว่า “สินค้าตัวอย่างห้ามจำหน่าย” แต่ทั้งหมดเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน...

A ไม่มีการเติมสารปรุงแต่ง L CLEAN SPRAY ผลิตจากวัตถุธรรมชาติ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ จึงได้รักษาความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมไว้...

A ผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค การฉีดหน้าเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ของ L CLEAN SPRAY  ไม่ควรฉีดหน้า เพราะที่ใบหน้ามีดวงตาและหลายบริเวณที่มีความบอบบาง และอ่อนไหวต่อการสัมผัสสารต่างๆ...

A L CLEAN SPRAY ผลิตจากแอลกอฮอล์ Food grade (ใช้ผสมอาหาร) และ Pharma grade (ใช้ในวงการแพทย์และเภสัชกรรม) ไม่มีสารเคมีเจือปนซึ่งมีความปลอดภัย แต่แอลกอฮอล์ในท้องตลาดจำนวนมากเป็น isopropyl alcohol มีสาร Toxic (สารพิษ) เพราะลดต้นทุนการผลิต ...

A L CLEAN SPRAY ผลิตจากแอลกอฮอล์ Food grade และ Pharma grade ไม่มีสารเคมีเจือปนซึ่งมีความปลอดภัย ...

A ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นเขตร้อนชื้น มีแบคทีเรียหรือไวรัสมากมายหลากหลายประเภท มีทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อเรา แต่ละชนิดทนทานต่อแอลกอฮอล์แตกต่างกันไป  บนโต๊ะกินข้าวก็เช่นกัน  อาจมีการสะสมของแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิด ที่ยังไม่เคยผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าแอลกอฮอล์สามารถกำจัดได้หรือไม่  ดังนั้น จึงแนะนำว่า หาภาชนะรองรับขนมที่จะวางบนโต๊ะและหยิบกิน น่าจะถูกสุขอนามัยมากกว่า ...

A L CLEAN SPRAY ผลิตจากแอลกอฮอล์ Food grade และ Pharma grade ไม่มีสารเคมีเจือปนซึ่งมีความปลอดภัย การใช้กับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากผิวบอบบาง อาจทำให้เกิดการระคายเคือง และห้ามใช้กับผู้แพ้แอลกอฮอล์ สามารถฉีดของของเล่นเด็กได้โดยตรง...

A L CLEAN SPRAY ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,เชื้อรา,ไข้หวัดนกได้...

A อายุการใช้งานเก็บได้ 3 ปี...

A ปริมาณการใช้งาน ขึ้นอยู่กับการฉีดหรือกด แต่ละครั้ง การใช้ต่อครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 1 cc สามารถใช้ได้ 50 ครั้งต่อกระป๋อง ขนาด50 ML...