สามารถใช้ L CLEAN SPRAY ฉีดโต๊ะกินข้าวแล้วให้เด็กเอาขนมว่างบนโต๊ะแล้วหยิบกินได้ไหม

ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นเขตร้อนชื้น มีแบคทีเรียหรือไวรัสมากมายหลากหลายประเภท มีทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อเรา แต่ละชนิดทนทานต่อแอลกอฮอล์แตกต่างกันไป  บนโต๊ะกินข้าวก็เช่นกัน  อาจมีการสะสมของแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิด ที่ยังไม่เคยผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าแอลกอฮอล์สามารถกำจัดได้หรือไม่  ดังนั้น จึงแนะนำว่า หาภาชนะรองรับขนมที่จะวางบนโต๊ะและหยิบกิน น่าจะถูกสุขอนามัยมากกว่า