L CLEAN SPRAY 1 กระป๋องใช้ได้นานแค่ไหน

ปริมาณการใช้งาน ขึ้นอยู่กับการฉีดหรือกด แต่ละครั้ง การใช้ต่อครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 1 cc สามารถใช้ได้ 50 ครั้งต่อกระป๋อง ขนาด50 ML