สามารถใช้ L CLEAN SPRAY ฉีดลงบนจุกหลอกแล้วให้เด็กดูดเลยได้ไหม

L CLEAN SPRAY ผลิตจากแอลกอฮอล์ Food grade และ Pharma grade ไม่มีสารเคมีเจือปนซึ่งมีความปลอดภัย