L CLEAN HAND SPRAY

Category :

Consumer Products

Product Industry :

Personal

49 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Qualification

ผลิตจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ - มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ ไม่ต่ำกว่า 70% vlv  ไม่ผสมสีและกลิ่น ไม่ต้องล้างน้ําออก

Select Size

Select Quantity

ผลิตจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ - มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ ไม่ต่ำกว่า 70% vlv  ไม่ผสมสีและกลิ่น ไม่ต้องล้างน้ําออก

Related Product

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย ผลิตจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์...

L PURE70 (Ethyl Alcohol 70%)...

HAND CLEANSING ALCOHOL WITHOUT WASHING...