" กิจกรรม Big Cleaning ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า และทำความสะอาดไหล่ทาง "

                 " กิจกรรม Big Cleaning ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า และทำความสะอาดไหล่ทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานเพลิงศพ  พระครูสุนทรเทวธรรม ณ วัดกกสับใน วันที่ 3 มิถุนายน 2562"