มอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติและผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ บริษัท ขนส่ง จำกัด

             พิธีรับมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ระหว่าง บริษัท ขนส่ง จำกัด และ LDO กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

โดยมีนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด และนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา ร่วมพิธีรับมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ พร้อม                    มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ L CLEAN ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)เป็นการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีคุณภาพ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

 

#เรื่องความสะอาดไว้ใจLCLEAN