กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้อยู่ในมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)