นายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                  นายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564