องค์การสุราฯ มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุชาติ ชีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(สส) ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง ผบก.อก.บช.ส.ปฏิบัติราชการ สง.รอง ผบ.ตร.(สส) พร้อมข้าราชการตำรวจ เป็นผู้แทน รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 60 ml จำนวน 3,000 ขวด จาก นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง, นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และนายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ในการรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
          ในการนี้ คณะผู้บริหารองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 ซึ่งกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงมีความห่วงใยในการปฏิบัติงานและประสงค์ที่จะสนับสนุนการป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชน ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนได้มากขึ้น