องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้กับกรุงเทพมหานคร

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดย นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา และนายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 900 ลิตร และ L CLEAN HAND SPRAY ขนาด 60 ml จำนวน 1,000 ขวด มูลค่ารวมกว่า 63,100 บาท มอบให้กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบผลิตภัณฑ์ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564