องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้กับกระทรวงสาธารณะสุข

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคจำนวน 3,600 ลิตร และ L CLEAN HAND SPRAY จำนวน 6,000 ขวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงสาธารณสุข