เวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในคลองท่าลาด ณ วัดกกสับใน

                วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.สำนักงานชลประธาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในคลองท่าลาด ณ วัดกกสับใน ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นครั้งนี้องค์การสุราได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม ประกอบด้วย นายประสบโชค  เหลาไชย  คุณภรภัทร  สุขเจริญและนายณัฐฐา  อาฒยะพันธ์ ทั้งนี้ ประเด็น การใช้ประโยชน์จากน้ำดิบในคลองท่าลาด จะนำเสนอผู้บริหาร เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การสุราต่อไป