นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา เข้าพบ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

                เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา ได้เข้าหารือเจรจาธุรกิจร่วมกับ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)