ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายสัญชัย ชาสมบัติ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุรา

                 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายสัญชัย ชาสมบัติ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุรา คณะผู้ยริหาร พนักงานองค์การสุราฯ และแขกผู้มีเกียรติมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564