งานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ครบรอบ 60 ปี

นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา เป็นประธานพิธีการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ครบรอบ 60 ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กร BCG Model  ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่การสร้างคุณค่าให้กับสังคมเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะศาลพระภูมิ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีพิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระ ได้รับเกียรติจากนายสมชาติ วงศวัฒนศานต์ อดีตผู้อำนวยการองค์การสุรา เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล อดีตผู้อำนวยการองค์การสุรา เข้าร่วมพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี ร่วมถึงตัวแทนการเข้าร่วมแสดงความยินดีจากหน่วยงาน สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา สรรพกรพื้นที่ฉะเชิงเทรา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคล้า สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงงานไพ่ คู่ค้า ลูกค้า และรัฐวิสาหกิจ

 

          และในช่วงบ่าย ได้จัดกิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 รวมทั้งพิธีมอบโล่รางวัลแก่พนักงานบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การสุราฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ บริเวณชั้น 2 อาคารฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา