กิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม Net Zero Emission Navy Marathon Sport Expo 2023

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกร้อน ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม Net Zero Emission Navy Marathon Sport Expo 2023
ทั้งนี้ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นำโดยนายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต และคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อสาธารณะสุข ได้แก่ L CLEAN SPRAY , L CLEAN GEL และน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ พื้นที่บริเวณด้านข้างเรือหลวงจักรีนฤเบศร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี