ผู้บริหารองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมสรรพากร ปีที่ 108

 
                 นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา และผู้บริหารองค์การสุรา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมสรรพากร ปีที่ 108 โดยองค์การสุรา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับ “มูลนิธิรามาธิบดี ในโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้” เพื่อเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ณ อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 กันยายน 2566