กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายสุริยา วงทะนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม 2 อาคารฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา