กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

                       วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบางคล้า จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีตัวแทน คณะทำงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR นายศรัทธาพร สุขสุชีพ นายเกรียศักดิ์ ธรรมสุวรรณ นายเชฎฐวุฒิ พันธ์งาม และตัวแทนพนักงานในหน่วยงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ท่าสี บริเวณวัดใหม่บางคล้า หมู่ที่ 1 ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา