องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 84 ปี

          นายสุริยา วงทะนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 84 ปี โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ประธานกรรมการโรงงานไพ่ และพันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมทำบุญพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ลาน เอนกประสงค์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต