ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมขององค์การสุราฯ

              เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยมี พันตำรวจเอกพรชัย กิตติชญาน์ธร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคล้า พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จำกัด และนายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายผลิต องค์การสุราฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา