วันสถาปนาองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ครบรอบ 59 ปี

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร และนายจักรี สงวนสุขเป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 59 โดยได้จัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การสุรา กรมสรรพสามิต พิธีทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป จากวัดกกสับ อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การสุรา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การสุรากรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565