พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                  นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่องค์การสุราฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565