พิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

                เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 11:00 น. ได้มีพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากคุณคุณพิสุทธิศักดิ์ จงบุญเจือ ผู้ประธานกรรมการบริหารและคณะบริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการองค์การสุรา นายสัญชัย ชาสมบัติ และคณะผู้บริหารองค์การสุราฯ พร้อมทั้งคุณบุคลากร ใจดี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานขายและการตลาด และคุณปภากร โสภณบุลภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย