ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสุรา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พศ.2565

                       เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุริยา วงทะนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสุรา เข้าพบนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พศ.2565