ประกาศผู้ชนะจ้างตัดชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานองค์การสุราฯ ฝ่ายบริหารประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะจ้างตัดชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานองค์การสุราฯ ฝ่ายบริหารประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ