ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ