ประกาศผู้ชนะซื้อขวดแก้วสีชาพร้อมฝา มีหูหิ้ว ขนาด ๒.๕ ลิตร

ประกาศผู้ชนะซื้อขวดแก้วสีชาพร้อมฝา มีหูหิ้ว ขนาด ๒.๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

อกสารแนบ